Logotyp SłówkaAngielski.pl
Email:   Hasło:  
Zarejestruj się / Przypomnij hasło  Zapamiętaj   

O co chodzi?

  1. poznawaj nowe słówka angielskie
  2. rozmawiaj swobodnie w najpopularniejszym języku świata
  3. zdobądź pracę na jakiej Ci zależy!

Jak to działa?

  1. zapisujesz się poniżej
  2. co drugi dzień na twoją skrzynkę pocztową otrzymasz lekcję zawierającą 3 nowe słówka angielskie oraz przysłowie lub idiom
  3. po każdych 15 lekcjach (czyli ok. miesiąca) otrzymasz podsumowanie zawierające wszystkie słówka z 15 lekcji, a następnego dnia możliwość sprawdzenia się w krótkim teście ze słówek (jeśli będziesz chcieć oczywiście- testy są dla Ciebie)


Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zestaw słówek angielskich o tematyce 'Negocjacje'

Pobierz plik .pdf ze słówkami Pobierz plik .pdf ze słówkami

absolutely oczywiście
advert reklama
(if) necessary jeśli to konieczne
(in) operation w działaniu lub w ruchu
(to) advertise reklamować
(to) change zmieniać się
(to) compromise pójść na kompromis
(to) expand rozszerzać działalność, poszer
(to) hear słyszeć że lub podobno
(to) increase zwiększać
(to) intend (to do sth) zamierzać (coś zrobić)
(to) invite zaprosić
(to) lose stracić
(to) reduce zredukować, obniżyć, zmniejszy
(to) rise rosnąć lub podnosić się
(to) serve podawać lub serwować
(to) spend (money) wydawać (pieniądze)
agreement zgoda
atmosphere atmosfera
because ponieważ
cheap taniej
Chief szef
competitor rywal (w interesach)
complaint zażalenie
concession ustępstwo
conditions kondycja (rynku)
convenient dogodny lub odpowiadający komu
design projekt
disappointed rozczarowany
discount obniżka
enough dość lub wystarczająco dużo
expensive drożej
food żywność lub pożywienie
give dawać
idea pomysł
interest interes
less mniej
life życie
lifestyle styl życia
like jak
manufacturer producent
margin marża
market rynek
more więcej
narrow wąski
need potrzeba
no nie
occasion okazja
offer oferować
opinion opinia, zdanie na jakis temat
outlet punkt sprzedaży
popular popularny
possible możliwe, że…
price cena
profit zysk
promotion promocja
proposition propozycja
rebate rabat
renegotiate renegocjować
representative przedstawiciel
restaurant restauracja
right racja, oczywiście
share udział
so a więc
solution rozwiązanie
street ulica
suggestion rada
team zespół
think myśleć
thirsty spragniony
which który
account konto
amount ilość
balance saldo
bookmaker bukmacher
business biznes
commerce handel
commission komisja
compact porozumienie, umowa
company spółka
contract umowa
creditor wierzyciel
debtor dłużnik
economist ekonomista
exchange giełda
fair targi
firm firma
income zysk
tax podatek
investment inwestycja
manager kierownik
order zamówienie
partner wspólnik
stock akcja
trade branża
value wartość
wholesale hurt
competitive konkurencyjny
economical oszczędny
payable płatny
profitable zyskowny
taxable podlegający opodatkowaniu

zebrał i opracował: Bartłomiej Trybuła

Design by Bartłomiej 'Hx' Trybuła 2009. All rights reserved.