Logotyp SłówkaAngielski.pl
Email:   Hasło:  
Zarejestruj się / Przypomnij hasło  Zapamiętaj   

O co chodzi?

  1. poznawaj nowe słówka angielskie
  2. rozmawiaj swobodnie w najpopularniejszym języku świata
  3. zdobądź pracę na jakiej Ci zależy!

Jak to działa?

  1. zapisujesz się poniżej
  2. co drugi dzień na twoją skrzynkę pocztową otrzymasz lekcję zawierającą 3 nowe słówka angielskie oraz przysłowie lub idiom
  3. po każdych 15 lekcjach (czyli ok. miesiąca) otrzymasz podsumowanie zawierające wszystkie słówka z 15 lekcji, a następnego dnia możliwość sprawdzenia się w krótkim teście ze słówek (jeśli będziesz chcieć oczywiście- testy są dla Ciebie)


Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zestaw słówek angielskich o tematyce 'Komputery i Internet'

Pobierz plik .pdf ze słówkami Pobierz plik .pdf ze słówkami

access dostęp
account konto
animation animacja
application aplikacja
attachment załącznik
bargain okazja
bill rachunek
bold wytłuszczona czcionka
browser przeglądarka
burn nagrać
button przycisk
byte bajt
case obudowa
character znak
chat czat
click kliknąć
code kod
command polecenie
configuration konfiguracja
connection połączenie
convenient wygodny
conventional tradycyjny
cookie ciasteczko
copy kopiować
crash awaria (systemu)
create tworzyć
cursor kursor
data dane
database baza danych
defragmentation defragmentacja
delete kasować,usuwać
demo wersja demo programu
demoskop pulpit
direktory katalog
disc dysk
diskette dyskietka
dokument dokument
double dwukrotnie (np.kliknąć)
download ściągać,pobierać
drag przeciągać
driver napęd
electronic elektroniczny
emoticon emotikon
enable umożliwiać
terror błąd
exit wyjście
extend rozszerzać
file plik
find znaleźć
firewall firewall
folder folder
font czcionka
forum forum
freak fanatyk
freeware darmowe oprogramowanie
game gra
gigabyte gigabajt
hacker haker
hardware sprzęt komputerowy
icon ikona
insert wstawiać,wkładać
install instalowac
installation instalacja
instruction polecenie
interface interfrejs
internet internet
invention wynalazek
joystick joystick
key klawisz
keyboard klawiatura
kilobyte kilobajt
language język
laptop laptop
laser laserowa
link link
load ładować
login login
mailbox skrzynka pocztowa
margin margines
megabyte megabajt
memory pamięć
menu menu
microprocessor mikroprocesor
modem modem
monitor monitor
motherboard płyta główna
mouse myszka
netiquetten etykieta
network sieć
nick pseudonim
notebook notebook
novelty nowość
offline niepołączony
online połączony
optical optyczna (np.myszka)
option opcja
pad podkładka
page strona
palm top palmtop
password hasło
paste wklejać
personal osobisty
piel piksel
plug wtyczka
hosting post
power moc, możliwości
press nacisnąć
printer drukarka
printout wydruk
programmer programista/tka
programming programowanie
ready gotowy
receive dostawać
rekorder nagrywarka
replace zastąpić
resolution rozdzielczość
restart uruchomić ponownie
retrieve odzyskiwać (np.dane)
save zapisywać
scanner skaner
scroll przewijać
serach szukać
security zabezpieczenie
select wybierać
send wysyłac
server serwer
shareware oprogramowanie bezpłatne na jakiś czas
sip popijać
site strona
smiley buźki
software oprogramowanie
space spacja
spam spam
speaker głośnik
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
store przechwywać dane
surf sufrować (po internecie)
table tabela
template szablon
tools narzędzia
underline podkreślać
undo cofać
uninstall odinstalować
update uaktualnienie
user użytkownik
video wideo
virtual wirtualna rzeczywistość
virtually praktycznie
virus wirus
wallpaper tapeta
web sieć
window okno
wireless bezprzewodowa
write zapisać

zebrał i opracował: Bartłomiej Trybuła

Design by Bartłomiej 'Hx' Trybuła 2009. All rights reserved.